Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng Tân Quang

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Điện thoại:
+0914 073 633 
Địa chỉ:
1128 Lê Hồng Phong, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

GIỚI THIỆU

Khảo sát Tân Quang với đội ngũ kỹ sư trong ngành địa chất, địa hình, đội ngũ kỹ thuật sửa chữa các thiết bị trắc địa có uy tín tại khu vực phía nam Trung Bộ của Việt nam. Chúng tôi đã thực hiện khảo sát địa chất, địa hình, quan trắc lún nghiêng nhiều công trình tại Nha Trang và các tỉnh như Ninh Thuận, Lâm đồng, Đăk Lăk, Phú Yên, Gia lai . Các công trình chúng tôi thực hiện đều được các đối tác đánh giá cao về chất lượng và tiến độ công trình.
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

GIỚI THIỆU

Khảo sát Tân Quang với đội ngũ kỹ sư trong ngành địa chất, địa hình, đội ngũ kỹ thuật sửa chữa các thiết bị trắc địa có uy tín tại khu vực phía nam Trung Bộ của Việt nam. Chúng tôi đã thực hiện khảo sát địa chất, địa hình, quan trắc lún nghiêng nhiều công trình tại Nha Trang và các tỉnh như Ninh Thuận, Lâm đồng, Đăk Lăk, Phú Yên, Gia lai . Các công trình chúng tôi thực hiện đều được các đối tác đánh giá cao về chất lượng và tiến độ công trình.

Xem thêm >>

DỊCH VỤ CHÍNH

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
MÁY TRẮC ĐỊA
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
DỊCH VỤ SẢN PHẨM
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
KHẢO SÁT
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
QUAN TRẮC
Xem thêm >>

DỊCH VỤ CHÍNH

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
MÁY TRẮC ĐỊA
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
DỊCH VỤ SẢN PHẨM
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
KHẢO SÁT
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
QUAN TRẮC
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

MÁY TRẮC ĐỊA

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
MÁY KINH VĨ
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
MÁY THỦY CHUẨN
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
PHỤ KIỆN ĐO ĐẠC
Xem thêm >>

MÁY TRẮC ĐỊA

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
MÁY TOÀN ĐẠC ĐT
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
MÁY KINH VĨ
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
MÁY THỦY CHUẨN
Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
PHỤ KIỆN ĐO ĐẠC
Xem thêm >>

DỰ ÁN NỔI BẬT

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Khảo sát địa chất công trình
thủy điện Ayun Trung

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Khảo sát địa chất địa hình công trình
thủy điện Sar Deung

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Quan trắc lún nghiêng công trình
ngân hàng Sacombank - CN Nha Trang

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Quan trắc lún nghiêng công trình
chung cư An Bình

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Quan trắc lún nghiêng công trình

khách sạn cao cấp Vân Phong

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Quan trắc lún nghiêng công trình
Căn hộ và Khách sạn Virgo Nha Trang

DỰ ÁN NỔI BẬT

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Thủy điện Sar Deung

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Sacombank Nha Trang

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Chung cư An Bình

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Thủy điện Ayun Trung

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Khách sạn cao cấp Vân Phong

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

Khách sạn Virgo Nha Trang

VỀ WEBSITE CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG DỊCH VỤ CHÍNH
  
Trụ sở: 1128 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Văn phòng: BT06-10 Hoàng Đình Giong, Phường Phước long, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Hotline: 0914 073 633 
Điên thoại: 0258 3885 279             
Fax: 0258 3885 279
Email: khaosattanquang@gmail.com

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG
Trụ sở: 1128 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Văn phòng: BT06-10 Hoàng Đình Giong, Phường Phước long, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điên thoại: 0258 3885 279

18 Tháng Bảy 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Khảo Sát Nha Trang | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn